טל: 04-9827990
נייד: 050-5415166
nitzab123@gmail.com

 
פיזיותרפיה התפתחותית – מהי?
 
פיזיותרפיה התפתחותית היא אחד מתחומי הטיפול בהתפתחות הילד. מתייחסת בעיקר להתפתחות יכולת התנועה של התינוק / הפעוט (מוטוריקה-גסה) ולקשר ההדדי עם תחומי התפתחות אחרים.
 
מוטוריקה גסה היא היכולת התפקודית של הגוף במרחב:
     * התייחסות לאברי הגוף
     * מעברים מתנוחה לתנוחה (גלגול, ישיבה, עמידה...)
     * תיאום ואיכות התנועה, תגובות שיווי-משקל
* ניידות (זחילה, הליכה)
* ריצה וקפיצה
* שימוש במשחקי חצר (העזה ויוזמה)
* שטף תנועתי, רצף וחופש תנועה במרחב
 
 
המסלול ההתפתחותי של התינוק מונע מ:  תנועה,  סקרנות,   תחושה,   סביבה התפתחותית.
התינוק חווה את העולם סביבו באמצעות חושים:
שמיעה,   ראייה,   מגע / לחץ,    ריח וטעם.
הוא יוצר לכך תגובה הכוללת תנועה, בהתאם לגיל ההתפתחותי.
בתוך כך הוא מפתח רצף תנועתי ולומד לקחת חלק בפעילויות היומיום :
מיקוד מבט, תקשורת, משחק, אכילה, ניידות, התמודדות עם הסביבה. 
סביבה התפתחותית: התפתחות התינוק מבחינה מוטורית וחושית תתקדם באופן תקין, כאשר תהיה לתינוק סביבה התפתחותית מתאימה. תחום זה מושפע על-ידי: ההורים, האווירה והסביבה הפיזית בה הוא גדל.
 
רצף תנועתי  מגוון נצפה בתפקודם של ילדים בגיל הרך.
ההתקדמות בין שלבי ההתפתחות המוטורית היא לרוב רציפה, אך תיתכנה וריאציות שונות
בדרך אל אותה מטרה.
איכות התנועה יכולה להשפיע על קצב ההתקדמות בהישגים המוטוריים.